Om uw privacygegevens  te waarborgen geldt er vanaf maart 2018 een  nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie;  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In mijn praktijk verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gezondheidsgegevens

Iedere client krijgt een eigen dossier, waarin ik bovenstaande gegevens verwerk. Deze gegevens zijn nodig om u te kunnen bellen indien dit nodig is, wijzigingen door te kunnen geven of vragen t.a.v. de behandeling te kunnen beantwoorden.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Om u zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen zal ik u vragen stellen over de huidige klachten en klachten die u in het verleden heeft gehad, medicatiegebruik etc. en dit verwerken in mijn rapportage. Verder rapporteer ik bij iedere behandeling een korte omschrijving over het verloop van de behandelfase. 

U heeft het recht de informatie in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.  Betalingsgegevens en factuurnummers worden opgeslagen in een bestand. 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Alleen met toestemming op uw verzoek.